witam!

Firma świadczy usługi w zakresie wykonywania operatów, opinii i ekspertyz dotyczących określenia wartości nieruchomości oraz doradztwo w zakresie rynku nieruchomości. Usługi rzeczoznawcy majątkowego w zakresie nieruchomości wykonywane są w oparciu o zapisy ustawy o gospodarce nieruchomościami przy uwzględnieniu Międzynarodowych Standardów Wyceny oraz o Powszechne Krajowe Zasady Wyceny opracowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Wycena obejmuje:

 • nieruchomości gruntowe (działki budowlane, działki rolne, lasy),
 • nieruchomości lokalowe (lokale mieszkalne, lokale użytkowe),
 • nieruchomości komercyjne ( biur, magazynów, centrów handlowych),
 • budynki (domów mieszkalnych, budynków gospodarczych, zabytków),
 • nieruchomości przemysłowe, biurowe i magazynowe,
 • ograniczone prawa rzeczowe (użytkowanie, służebność, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, itp.),
 • prawa użytkowania wieczystego i inne.

Wycena nieruchomości realizowana jest dla różnych celów i potrzeb, m. in.:

 • kupno/sprzedaż
 • określenia wartości bankowo-hipotecznej,
 • odszkodowanie,
 • opłaty adiacenckie,
 • renta planistyczna,
 • użytkowanie wieczyste - wykup na własność, aktualizacja opłat rocznych,
 • ustanawianie służebności i inne.

Każda wycena sporządzania jest zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa a także standardami zawodowymi Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PKZW).

Zapraszam do współpracy!

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© KRZYSZTOF KACZOR RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY