WYCENY NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE ŚLĄSKA

POWIATY: PSZCZYŃSKI, TYCHY, ŻORY, MIKOŁOWSKI, BIELSKI, RYBNICKI, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, CIESZYŃSKI, BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI


Firma świadczy usługi w zakresie wykonywania operatów szacunkowych, opinii i ekspertyz dotyczących określenia wartości nieruchomości oraz doradztwo w zakresie rynku nieruchomości. Usługi rzeczoznawcy majątkowego w zakresie nieruchomości wykonywane są w oparciu o zapisy ustawy o gospodarce nieruchomościami przy uwzględnieniu Międzynarodowych Standardów Wyceny oraz o Powszechne Krajowe Zasady Wyceny opracowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.


Wycena obejmuje:

• nieruchomości gruntowe (działki budowlane, działki rolne, lasy),

• nieruchomości lokalowe (lokale mieszkalne, lokale użytkowe),

• nieruchomości komercyjne ( biura, magazyny, centra handlowe),

• budynki (domy mieszkalne, budynki gospodarcze, zabytkowe),

• nieruchomości przemysłowe, biurowe i magazynowe,

• ograniczone prawa rzeczowe (użytkowanie, służebność, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego),

• prawo użytkowania wieczystego.


Wycena nieruchomości realizowana jest dla różnych celów i potrzeb, m. in.:

• kupno/sprzedaż

• określenia wartości bankowo-hipotecznej,

• odszkodowanie,

• opłaty adiacenckie,

• renta planistyczna,

• użytkowanie wieczyste - wykup na własność, aktualizacja opłat rocznych,

• ustanawianie służebności i inne.


 Zapraszam do współpracy!